6 fördelar med

HVO100

Bättre för miljön

HVO100 är en förnybar diesel. Det innebär att vi inte tillför någon ny koldioxid i atmosfären för att tillverka den. Istället återvinner vi vegetabiliska och animaliska fetter från industrier och restauranger, t ex slaktavfall och gammal frityrolja. Fossilfri diesel släpper dessutom ut mindre kväveoxider, eller det som i folkmun kallas partiklar, än traditionell diesel.

Inga omställningar

Du kan börja tanka fossilfritt idag! Det krävs inga ombyggnationer. Det går till och med att tanka HVO100 med fossil diesel i tanken. Du kan alltså behålla din gamla dieselbil, lastbil, båt, traktor eller entreprenadmaskin och bara tanka förnybar diesel för att få ett klimatsmart fordon på studs.

Tål lagring

HVO100 har extremt bra lagringsegenskaper. Inga förändringar eller tillväxter i tanken har kunnat mätas under de 12 år produkten har funnits på marknaden. Det är alltså ett utmärkt bränsle för fordon och motorer som står stilla i perioder, till skillnad från t ex RME och traditionell diesel.

Köldtålig

HVO100 har de bästa vinteregenskaperna på marknaden och klarar ner till -32 utan att frysa eller bli grumlig.

Bättre arbetsmiljö

HVO100 är helt luktfri och bryts ner betydligt snabbare än traditionell diesel vid eventuellt spill. Mer än 50% har brutits ner inom en månad. HVO100 avger heller inget svart sot och är fri från cancerogena ämnen. Vid förbränning reduceras partiklarna med 33%.

Bättre ekonomi

HVO100 har högre tändvillighet och ett högre energiinnehåll än fossil diesel. Det betyder att fordonet startar lättare och ger en lägre förbrukning. Hur mycket förbrukningen minskar varierar mellan märken och motorer, men en minskning på 5% vid normal körning är en bra riktlinje. HVO100 har också bättre smörjegenskaper än traditionell diesel vilket gör att motorerna mår bättre och får en ökad livslängd. Att du kan rulla vidare med ditt gamla fordon längre och med grönt samvete, istället för att köpa nytt, bidrar också till att göra din körning mer ekonomisk som helhet.

Skaffa tankkort

Med vårt tankkort kan du tanka framtidens bränsle på alla våra tankstationer

kontakta oss gärna!

Colabit Försäljning
Nygatan 34, 80311 Gävle