fbpx

Om Colabit

Colabit vill hjälpa människor att minska sin klimatpåverkan – genom att marknadsföra, sälja och distribuera  förnybara drivmedel som fullt ut kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle. När vi fokuserar på miljöfördelarna med förnybara bränslen för vår verksamhet och våra kunder, då främjar vi utvecklingen av ett fossilfritt samhälle.

På väg mot ett fossilfritt samhälle

Colabit bidrar till en hållbar omställning, både idag och i framtiden. Vi säljer flytande drivmedel av högsta miljöklass, både till privatbilister och transportbolag.

Med framtiden i fokus

Hållbarhet är hjärtat i vår verksamhet. Vår primära produkt idag är HVO100 vilken kan användas i alla existerande dieselbilar, utan någon modifiering.
HVO100 är en 100% ren HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) vilken har samma egenskaper som traditionell diesel men med upp till 90% lägre CO2 utsläpp.

Våra drivmedel fungerar i existerande fordon, utan någon modifiering, samt distribueras via redan befintlig infrastruktur. Ett snabbspår till ett fossilfritt samhälle.

kontakta oss gärna!

Colabit Försäljning
Nygatan 34, 80311 Gävle