På väg mot en fossilfri framtid

Colabit för företagare

Idag står transportsektorn inför många utmaningar. Den behöver genomgå stora förändringar på historisk kort tid. Hållbarhet är i fokus och fortsätter vara en framgångsfaktor för transportföretag.

Colabit hjälper företagare till en enklare vardag och minskade koldioxidutsläpp.  Verksamheten ska inte behöva bromsas för att ställa om till förnybart. Tvärt om.

För att minska klimatpåverkan i samband med transporter och nå uppsatta klimatmål måste befintlig infrastruktur användas i första hand.

Colabit ger transportsektorn förutsättningar att ta ansvar för sin del för att vi tillsammans ska nå klimatmålen.

Framåt kommer vi att behöva en bred palett av olika energikällor.

För att göra skillnad här och nu använder vi det nätverk av tankstationer som redan finns, tankbilar som finns och inte minst de fordon med förbränningsmotor som redan är producerade.

Vad kan Colabit göra för Dig?​

Hör av dig till en säljare nära dig

Våra produkter

Här är några av Colabits noga utvalda drivmedel

Bensin

Vår bensin uppfyller högsta miljöklass i Sverige Mk1

Diesel

Vår diesel uppfyller högsta miljöklass i Sverige Mk1

HVO100

Behåll din dieselbil och tanka förnybart

AdBlue

Renar avgaserna från dieselmotorer

Bulkleverans till företag

Vi levererar drivmedel direkt till kundens egna tankar

Övriga varumärken

Sedan 2021 ingår även dessa varumärken i Colabit Försäljning

Skaffa
tankkort

Med vårt tankkort kan du tanka framtidens bränsle på våra tankstationer

6

fördelar med att tanka fossilfritt

Våra
tankstationer

Kolla in kartan och klicka på symbolen för mer information om din Colabitstation.

kontakta oss gärna!

Colabit Försäljning
Nygatan 34, 80311 Gävle