fbpx

Frågor & Svar

Företagsbeskrivning

Colabit erbjuder ett komplett produktsortiment i egna tankstationer i Sverige och leveranser till kunders egna tankar. Fokus för Colabit kommer alltid att vara förnybara drivmedel  med strävan mot ett mer hållbart samhälle.

Sedan 2020 är Colabit rikstäckande genom förvärv av Sollebrunns Oljeservice, Energi&Bränsle  i Trelleborg, Mattssons Oljor i Kungsbacka och Smart Energys stationsnät i södra och västra Sverige.

Colabit Försäljning ingår i koncernen Greenbit som bildades i dec 2021 efter en sammanslagning av Colabits försäljningsorganisation och norska GreenCube Holding.

Colabit säljer förnybar diesel på den svenska marknaden. Colabit säljer även övriga traditionella drivmedel, smörjoljeprodukter, eldningsoljor, kemprodukter mm.

Som kund hos Colabit är du alltid försäkrad. Om drivmedlet skulle orsaka skada på ditt fordon har du rätt till ersättning. Kontakta oss för mer information. 

Hela vägen från råvara till produkt är kraven som energimyndigheten ställer på ett massbalanssystem och dessa måste uppfyllas. För att kunna beräkna växthusgasutsläppen för transportsteget måste det finnas information om platsen där restprodukten uppstår och därmed måste det finnas en spårbarhet tillbaka till källan. Dessutom måste det kunna bevisas att bränslet utgörs av en restprodukt, ett verifikat från den plats där restprodukten uppstår samt att det finns en spårbarhet hela vägen.

Colabit gör det enkelt att bli fossilfri. 2/3 av personbilar och nästan samtliga transport- och yrkesfordon har dieselmotorer. Dessa kan bli fossilfria vid nästa tankning. Colabit är ett företag som har grundats utifrån de miljöutmaningar som samhället idag står inför. Den svenska regeringen använder sig av reduktionsplikten för att fasa ut fossila bränslen. Det vi tankar ska bestå mer och mer av förnybara bränslen. Colabits drivmedel fungerar både att tanka till 100 % och att blandas ut med fossila bränslen, enligt vår reduktionsplikt.

I och med förvärvet av Smart Energys stationsnät så pryds ett antal Colabitstationer fortfarande av Smart-loggan.  

Här hittar du alla stationer på kartan.

Kund

Du kan både som privatperson och företag ansöka om Colabits tankkort. Det gör du enklast här eller kontakta oss på +46 77 110 10 40.

Kontakta oss på +46 77 110 10 40 eller maila order@colabit.com så hjälper vi dig!

Privatperson och enskild firma kan välja att få faktura genom e-post eller post.

Företag som inte är enskild firma, kan välja att få faktura genom e-faktura, e-post eller post.

HVO100 – Produktegenskaper och användning

Den snabba förklaringen är att det är en 100% fossilfri diesel som är så lik den fossila dieseln att den är helt utbytbar. Siffrorna 100 i HVO100 talar om att det är ren HVO, alltså 100%.

De flesta fordonstillverkarna har godkänt användningen av HVO100 i sina motorer.  

Här finns en lista

HVO100 har samma höga prestanda som vanlig diesel men med lägre utsläpp av växthusgas.    HVO100 är med sin låga grumlingstemperatur lämpligt för mycket kalla väderleksförhållanden upp till -32 grader. Dessutom är HVO100  fri från svavel, syre och aromatiska föreningar och kan lagras under lång tid utan att tappa i kvalitet, tillväxt (algbildning) i tanken bildas.

Nej! Båda är fossilfria alternativ till vanlig diesel men framställs genom två olika tillverkningsmetoder och uppfyller olika bränslestandarder HVO100 (EN 15940) Biodiesel (EN 14214).

På Colabit anser vi att det behövs många olika lösningar för att klara Sveriges klimatmål. Därför gäller det inte att konkurrera med elbilar utan att gemensamt utveckla lösningar som kan ersätta fossila bränslen. Under hela sin livscykel är utsläppen från HVO100 som är producerat av avfall och restprodukter mindre än från elbilar, utifrån den nuvarande metoden av elproduktionen globalt.

Råvaror och hållbarhet

Absolut! Med 90 % lägre koldioxidutsläpp är det ett bra miljöalternativ, framför allt när man ska köra lite längre.

Colabit producerar idag inga egna drivmedel utan köper in färdiga produkter, bensin och diesel, från återförsäljare med långsiktiga relationer och utan sanktioner.

Pris

Att HVO100 är dyrare än vanlig diesel förklaras av petroleumbranschen med att världsmarknadspriserna på biodrivmedel ökar på grund av efterfrågan. En ökad efterfrågan har orsakats av bland annat den reduktionsplikt som omfattar dagens fossila drivmedel. Reduktionsplikten innebär att fossila drivmedel ska reduceras med en förnybar andel med syftet att minska koldioxidutsläppen. Från årsskiftet 2022 har Sverige en reduktionsplikt avseende diesel på 30,5 procent och för bensin på 7,8 procent.

Det finns flera skäl till att våra priser varierar. Bland annat världsmarknadspriser och dollarkurs, politik, världsekonomin, skatter och lokala priser. Colabit fokuserar på att alltid erbjuda ett resonabelt pris i förhållande till omvärld, marknad och konkurrens.

Dela

kontakta oss gärna!

Colabit Försäljning
Nygatan 34, 80311 Gävle