fbpx

GDG-Macken
Säkerhets­­kamerasystem

Ändamål

Medan du befinner dig i GDG-Macken kan vi komma att samla in följande personuppgifter som kan hänföras till dig:
  • Rörlig bild
  • Positioneringsuppgifter, d v s var materialet har spelats in.
Colabit GDG-Macken AB är ansvarig för behandlingen av dessa personuppgifter. Syftet är att kamerorna ska bidra till att öka tryggheten för kunder och anställda. Kamerorna används för att förebygga brott. Det inspelade materialet kan även utgöra bevis i samband med en polisanmälan. Kamerorna är inställda för att endast spela in bilder. Inget ljud kommer att spelas in eller lagras i systemet.

Vilka tider kommer övervakningen att ske?

Inspelningarna kommer att genomföras 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Detta för att möjliggöra registrering av eventuella olyckor som skulle inträffa på grund av utrustningsfel och för att identifiera obehörigas rörelser på platsen.

Lagringstid

Allt inspelat material lagras i 30 dagar och raderas sedan. Inspelningarna delas inte med någon tredje part eller utanför Sverige & EU/ECC. Förutom allt material som efterfrågats av polisen under en utredning. I det här fallet laddas materialet ner och delas med polisen och får lagras lokalt i upp till, men inte längre än, en period på 30 dagar.

Vem har tillgång till inspelningen

De enda som har tillgång till bilderna är GDG-mackens ledning, IT-personalen och polisen (om de laddas ner och delas med dem för en polisutredning).

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudet (GDPR-DPO) ansvarar för att dina personuppgifter hanteras på ett lagligt, korrekt och transparent sätt. Om du har några frågor kan vi kontaktas via mailadressen dataskyddsombud@colabit.com eller via telefon på 0703901048

Ytterligare information

Om du behöver ytterligare råd eller stöd om dina rättigheter kan du hitta mer information på https://www.imy.se/privatperson/kamerabevakning/dina-rattigheter-som-bevakad/ https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/

kontakta oss gärna!

Colabit Försäljning
Nygatan 34, 80311 Gävle