fbpx

Energi & Innovation

Energi & Innovation

Colabit vill hjälpa människor att minska sin klimatpåverkan – genom att tillhandhålla förnybara drivmedel som fullt ut kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle.

HVO är en vegetabilisk dieselolja som kan utvinnas ur skogsavfall eller restprodukter från massaindustrin. Idag köper Colabit in bränslet HVO100 som vi sedan säljer och levererar till våra kunder.

Inom några år kommer vi att kunna erbjuda vårt eget bränsle genom ett licenstillverkningsavtal med Colabit Sweden AB.   Läs mer om Colabit Swedens planerade bioraffinaderi i Norrsundet norr om Gävle.  

Dela

kontakta oss gärna!

Colabit Försäljning
Nygatan 34, 80311 Gävle