Press & Media

Pressmeddelanden

Här får du svar på frågor samt kan läsa publikationer och pressreleaser.

Följ oss gärna i sociala medier

Arkiv

2022-06-01 | Kallelse årsstämma Colabitoil Sweden ab

2022-05-04 | Framåt för Colabits planerade etablering av bioraffinaderi

2022-05-02 | Årsstämman i Colabitoil Sweden AB senareläggs till den 27 juni 2022

2022-04-26 | Colabit ny hållbarhetspartner till Svensk Bilsport

2022-04-19 | Colabitoil Kallelseannons årsstämma 2022

2022-04-19 | Colabitoil Kallelse årsstämma 2022

2022-04-19 | Colabitoil Fullmaktsformulär årsstämma 2022

2022-04-19 | Colabitoil Poströstningsformulär 2022

2022-04-08 | Greenbit AS kommer att lämna ett erbjudande till minoriteten i Smart Energy Sweden Group AB

2022-03-16 | Colabitoils Bokslutskommuniké 2021

2022-02-21 | Offentliggörande av bokslutskommuniké avseende 2021 senareläggs till 16 mars 2022

2022-01-13 | AS Green Cube Innovation Holding och Smart Energy Sweden Group AB samgående har godkänts av svenska konkurrensmyndigheten

2021-12-09 | AS Green Cube Innovation Holding och Smart Energy Sweden Group AB har avtalat om ett samgående

2021-11-25 | Delårsrapport kvartal 3 2021

2021-11-25 | AS Green Cube Innovation Holding och Smart Energy Sweden Group AB går samman

2021-09-08 | Information till aktieägare i Colabitoil Sweden AB (publ)

2021-08-26 | Colabitoil Sweden AB (publ) offentliggör delårsrapport för Q2 2021

2021-05-19 | Kommuniké från årsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ)

2021-05-18 | Colabitoil Sweden AB (publ) offentliggör delårsrapport för Q1 2021

2021-04-14 | Kallelse till årsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ)

2021-03-24 | Colabitoils aktie – Byte av handelsplats

2021-03-15 | Colabitoils aktie – Sista handelsdag 22 mars 2021

2021-02-26 | Delårsrapport – Bokslutskommuniké 2020

2021-02-26 | Colabitoils bokslutskommuniké 2020

2021-02-18 | Colabitoil har beslutat att byta handelsplats

2021-01-26 | Avtal med raffinaderi om råvaror

2020-12-28 | Refinansiering och fusion i Colabitoils dotterbolag

2020-12-22 | Minskad reduktionspliktsavgift

2020-11-25 | Colabitoils valberedning inför årsstämman 2021

2020-11-12 | Delårsrapport kvartal 3 2020

2020-11-09 | Colabitoil kommer att genomgå en ny noteringsprövning

2020-11-03 | Kvittningsemission i Smart Energy Sweden Group AB registrerad 

2020-10-16 | Colabitoil anställer Christopher Amnéus som CFO

2020-08-31 | Colabitoil förvärvar Norrsundets Hamn AB

2020-08-27 | Smart Energy – extra bolagsstämma den 25 augusti 2020 – komplettering till pressmeddelande från den 26 augusti 2020

2020-08-26 | Smart Energy – extra bolagsstämma den 25 augusti 2020

2020-08-26 | Delårsrapport Q2 2020

2020-07-20 | Colabitoil förvärvar aktiepost i Smart Energy Sweden Group AB

2020-07-20 | Colabitoil genomför strukturaffär med Smart Energy Sweden Group AB

2020-06-04 | Från biomassa till fossilfritt drivmedel

2020-05-28 | Colabitoil varslar kollektivanställda i dotterbolaget Colabitoil Produktion AB

2020-05-20 | Kommuniké från årsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ)

2020-05-20 | Delårsrapport Q1 2020

2020-05-15 | Colabitoil förlänger korttidspermitteringen inom produktionen

2020-04-29 | Colabitoil Sweden AB – Gävles grönaste företag 2019

2020-04-24 | Colabitoil Sweden AB: Komplettering av publicerad årsredovisning 

2020-04-24 | Colabitoil Sweden AB (publ) offentliggör årsredovisningen för 2019

2020-04-20 | Kallelse till årsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ)

2020-04-20 | Colabitoil Sweden AB – förändring i valberedningen

2020-04-17 | Colabitoil förlänger korttidspermitteringen inom produktionen

2020-04-17 | Colabitoil Sweden (publ) – Magnus Nyfjäll ny VD

2020-04-02 | Colabitoil förstärker närvaron i mellersta Norrland!

2020-03-19 | I spåren av Covid-19 korttidspermitterar Colabitoil 10 personer inom produktionen

2020-02-29 | Colabitoil Sweden AB säljer fem procent av dotterbolaget Colabitoil Produktion AB

2020-02-27 | Delårsrapport – Bokslutskommuniké 2019

2019-11-26 | Colabitoil är officiell hållbarhetsleverantör till världscupen i skidskytte  – hållbara transporter möjliggör ett fossilfritt evenemang

2019-11-15 | Colabitoils valberedning utökas inför årsstämman 2020

2019-11-14 | Colabitoil på Mangold Insights Investerardag fredag 15 november 2019

2019-11-08 | Delårsrapport – Q3 2019

2019-09-26 | Colabitoil utser Mangold Fondkommision till ny likviditetsgarant

2019-08-23 | Delårsrapport – Halvår/Q2 2019

2019-07-15 | Colabitoil anställer Magnus Nyfjäll som vice VD

2019-07-12 | Colabitoil har av Finansinspektionen utdömts att betala en sanktionsavgift

2019-05-16 | Kommuniké från årsstämma

2019-04-15 | Kallelse till årsstämma

2019-03-25 | Årsredovisning 2018

2019-02-20 | Beslut vid extra bolagsstämma

2018-05-17 | Delårsrapport Q1 2018

2018-05-17 | Kommuniké från årsttämma

2018-04-12 | Kallelse till årsstämma

2018-03-29 | Colabitoils årsredovisning finns tillgänglig

2018-03-26 | Colabitoil Sweden AB senarelägger offentliggörandet av årsredovisningen

2018-03-13 | Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

2018-03-06 | Colabitoil tecknar avtal med Åre VM

2017-12-12 | Idag inleds handel i Colabitoils aktier på Aktietorget

2017-12-08 | Avtal om likviditetsgaranti med Sedmera Fondkommision

2017-11-21 | Utfall i i nyemission

2017-11-17 | Colabitoil ingår nytt avtal med Yilport Gävle

2017-11-10 | Colabitoil växer genom övertagande av kundavtal

2017-11-02 | Colabitoil får ny logotype

2017-11-02 | Colabitoil får ny CFO

2017-11-02 | Teckningstiden inleds

2017-10-31 | Colabitoil godkänt för notering på aktietorget

2017-09-01 | Colabitoil rekryterar Daniel Arenholm

2017-05-05 | Registrering bolagsverket

2017-04-06 | Utfall nyemission

2017-03-09 | Förlängd teckningstid

2017-03-06 | Markförvärv

2017-02-23 | Teckningstiden inleds

Presskontakt

Magnus Nyfjäll

Dela

kontakta oss gärna!

Colabit Försäljning
Nygatan 34, 80311 Gävle