fbpx

Samråd för etablering i Norrsundet

Information om kompletterade samråd hittar du på colabit.com/samrad. Följ länken nedan!

Samrådsunderlag

Här kan du ladda ner det fullständiga samrådsdokumentet.

Frågor & Anmälan

Om du önskar ytterligare information om respektive ansökan och verksamhet, vänligen kontakta: info@colabit.se eller ring 0771-10 10 40.

Samrådssynpunkter med hänsyn till respektive projekt ska vara ingivna senast den 31 augusti 2021.

Samrådsmöte hålls tillsammans med Gävle kommun den 19 augusti (kräver föranmälan) och den 20 augusti håller vi öppet hus mellan kl 15:00-18:00 (kräver EJ föranmälan). Plats är Fyren i Norrsundet.

Anmälning
Anmälning till samrådsmötet den 19 augusti genomförs via Webropol.

kontakta oss gärna!

Colabit Försäljning
Nygatan 34, 80311 Gävle