fbpx

Bolaget

Colabit Försäljning ingår i Greenbit A S

I december 2021 bildades Greebit AS efter en sammanslagning av Colabit Försäljning Group och norska Green Cube.

https://greenbit.se/

”Med det nya sammanslagna bolaget ligger vi i framkant för omställningen till ett förnybart samhälle som leverantör av hållbart bränsle till den befintliga infrastrukturen. Storleken spelar roll på energimarknaden och den nya koncernen ger oss en bra bas i både Norge och Sverige. Vi tror att framtiden drivs av förnybara bränslen och har en ambition att bli 100 % förnybara till 2030. Vi tror att om vi vill göra skillnad och minska utsläppen nu måste vi byta ut bränslet inte fordonen snarare än att fokusera på ersätta befintlig infrastruktur. Det måste finnas en palett av olika lösningar."

Våra varumärken

Sedan 2021 ingår även dessa varumärken i Colabit Försäljning Group

kontakta oss gärna!

Colabit Försäljning
Nygatan 34, 80311 Gävle