fbpx

En hållbar omställning

En hållbar omställning

Det svenska klimatmålet är ett av världens mest ambitiösa: senast 2045 ska vi inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Sedan gäller negativa utsläpp. 

För att nå klimatmålet har vi alla en stor utmaning framför oss. Vi har ingen tid att förlora. Andelen förnybara drivmedel måste kraftigt öka i Sverige och här har Colabit en viktig roll. Vi hjälper dig i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

En hållbar omställning handlar inte om att skrota alla bilar och tillverka elbilar. Det skulle vara ett enormt slöseri, och dessutom måste vi tänka längre än så. Det gäller även att elen kommer från helt förnybar energi.

Colabit jobbar utifrån den verklighet vi står inför idag. Två tredjedelar av våra personbilar och nästan samtliga transport- och yrkesfordon har dieselmotorer. Personbilar som säljs idag har en medellivslängd på 16 år. Vi ser till att dessa fordon kan tanka förnybart –redan vid nästa tankning. 

kontakta oss gärna!

Colabit Försäljning
Nygatan 34, 80311 Gävle