fbpx
norrsundets-hamn-1-jpg

Framåt för Colabits planerade etablering av bioraffinaderi

Detaljplanen för Norrsundets hamn har vunnit laga kraft och Colabit är därmed ett steg närmare
etablering av bioraffinaderi för produktion av gröna drivmedel i Norrsundet. Nästa steg är ansökan
om miljötillstånd som kommer att inlämnas inom kort. Colabit beräknar byggtiden av anläggningen
till ca 2 år efter att miljötillståndet är klart.

Colabit satsar på utveckling och produktion av förnybara drivmedel som kan ersätta fossil bensin, diesel och
flygbränsle. Med egen produktion av förnybart drivmedel är målsättningen för Colabit att äga hela processen
från produktion till såld produkt.

Styrelseordförande Jan Nordlöf gläds åt att detaljplanen för den nya produktionsanläggningen i Norrsundets
hamn nu vunnit laga kraft.

– Det är jätteroligt att detaljplanen är beslutad. Vi jobbar intensivt på bred front nu för att kunna
påbörja bygget av den nya anläggningen. En viktig del är det förberedande miljö- och säkerhetsarbete
som vi driver tillsammans med externa parter för att uppfylla alla krav.

Nu intensifieras arbetet med att ta fram underlag för ansökan om miljötillstånd enligt 11 kap i miljöbalken.
Som ett led i det träffades ansvariga på Colabit, konsulter och Gästrike Räddningstjänst i Norrsundets hamn för
att diskutera säkerhetsaspekterna i en planerad modern helautomatiserad anläggning för bioraffinaderi.

Se video från besöket i Norrsundets hamn och intervju med styrelseordförande Jan Nordlöf.

 

För ytterligare information kontakta:
Jan Nordlöf, styrelseordförande, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabit.com
Magnus Nyfjäll, CEO, tel. 010-557 56 15, magnus.nyfjall@colabit.com

COLABITOIL SWEDEN AB (publ) ”Colabit” är ett innovativt och växande svenskt ”Green Tech” företag som syftar till att
bidra till ett mer hållbart samhälle. Företagets vision är att hjälpa människor minska sin klimatpåverkan genom att skapa
förnybara drivmedel som fullt ut kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle. www.colabitoil.com.

Gävle 2022-05-04

 

Ladda ner

Dela

Senaste

Årsstämma Colabitoil Sweden AB

Aktieägarna i Colabitoil Sweden AB (publ), org.nr 556478-4485, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2022. Fullständig kallelse och övriga dokument kan laddas

Read More »

kontakta oss gärna!

Colabit Försäljning
Nygatan 34, 80311 Gävle