fbpx

Fossilfria drivmedel

Dags att tänka hållbart

Idag står Colabit i startgroparna för att tillverka ett eget förnybart bränsle. Men vi bidrar till omställningen redan nu. Vi köper in drivmedel från andra tillverkare, som vi säljer på våra tankstationer. Samtliga av högsta miljöklass. Bland annat HVO100 som består av helt förnybara råvaror.

HVO är en förkortning av hydrerad vegetabilisk olja. Den tillverkas av till exempel vegetabiliska oljor och animaliska fetter, som processats för att bli fossilfria drivmedel. HVO kan helt och hållet ersätta traditionell diesel, eller fungera som blend in – direkt i tanken.

Det finns även fler varianter av förnybara dieselprodukter på marknaden. FAME framställs av rapsolja, rovolja eller sojaböna. RME baseras också på raps.

Vad är biodrivmedel?

Biodrivmedel är fordonsbränslen som är producerade från förnybar biomassa. Råvaran kan komma från skogen eller från åkern eller vara biogent avfall. Det finns en lång rad olika omvandlingstekniker som ger olika typer av bränslen, som kan ersätta dagens användning av bensin och diesel. De flesta av dessa bränslen är flytande, som etanol och biodiesel. Men de kan också vara gasformiga, biogas.

 

Den stora skillnaden mellan traditionella fossila bränslen och biodrivmedel är att råvarorna till biodrivmedel hela tiden förnyas och växter till.

Varför biodrivmedel?

  • Biodrivmedel behövs för att skapa en fossilfri transportsektor
  • Hållbara biodrivmedel ger stor klimatnytta
  • Svensk produktion av biodrivmedel skapar arbetstillfällen, stärker svenskt näringsliv och landsbygd
  • Att ställa krav på utsläppsreduktioner gynnar klimatsmarta biodrivmedel.

Colabits drivmedel

Colabits eget drivmedel kommer inom några år att säljas på marknaden. Ett bioraffinaderi planeras i Norrsundet norr om Gävle. Bränslet har samma positiva egenskaper som HVO och kan användas på samma sätt.

Råvaran är spillprodukter från den svenska skogsindustrin. Det handlar inte om att hugga ner nya träd, utan att ta vara på restprodukter som redan finns och använda i vår tillverkning. Det är själva sockret, alkoholen, i produkten som används vid framställningen.

kontakta oss gärna!

Colabit Försäljning
Nygatan 34, 80311 Gävle