fbpx
Hand man pointing number on chart report.

Delårsrapport Q3 2019

Tredje kvartalet (2019-07-01 till 2019-09-30)

  • Rörelseintäkterna uppgick till 140 224 (130 240) tkr
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 311 (-4 367) tkr
  • Kostnader för FoU uppgick till -3 565 (-1 539) tkr
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,59 (-0,49) kr
  • Soliditeten uppgick till 39,3 (48,8) %
  •  Rörelseintäkterna uppgick till 444 560 (387 619) tkr
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -16 362 (-13 002) tkr
  • Kostnader för FoU uppgick till -11 220 (-5 139) tkr
  • Resultatet per aktie uppgick till -1,83 (-1,47) kr
  • Soliditeten uppgick till 39,3 (48,8) %

Januari – september (2019-01-01 till 2019-09-30)

Ökad försäljning och ökade marknadsandelar

Vår försäljning av fossilfri diesel HVO100 fortsätter att öka, Q3 2019 har vi ökat volymen med 6,4 procent jämfört med samma period föregående år. Ackumulerat så här långt 2019 har vi ökat vår försäljning av HVO100 med 9,5 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen är extra rolig då den svenska HVO100 marknaden under Q3 2019 har minskat med 10,7 procent jämfört med samma period föregående år. Ackumulerat så här långt 2019 har den svenska marknaden minskat försäljningen av HVO100 med 54 procent jämfört med samma period föregående period.

Testanläggning /Förnybar bensin och flygbränsle

Testanläggningen är nu färdig och kommer att tas i drift under november. Målsättningen är att producera volym för att kunna genomföra ett antal tester på drivmedlet innan årsskiftet. Vi skall verifiera processen för att kunna komma vidare med den tekniska utvärdering som konsultföretaget ÅF Pöyry skall genomföra. Detta sammantaget kommer att ligga till grund för fortsatta diskussioner i licensieringsprocessen med våra intressenter gällande licenser för uppförande av produktionsanläggningar i och utom Europa.

För ytterligare information kontakta:

Jan Nordlöf, VD, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabit.se

Magnus Nyfjäll, vice VD, tel. 0771-18 60 80 alt. magnus.nyfjall@colabit.se

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabit.se

Colabitoil Sweden AB är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och tankanläggningar. För mer information besök www.colabitoil.com

Dela

Senaste

Årsstämma Colabitoil Sweden AB

Aktieägarna i Colabitoil Sweden AB (publ), org.nr 556478-4485, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2022. Fullständig kallelse och övriga dokument kan laddas

Read More »

kontakta oss gärna!

Colabit Försäljning
Nygatan 34, 80311 Gävle